Pojęcia warte wyjaśnienia

Poniżej zamieszczone są pojęcia, które często pojawiają się podczas prac związanych z pozycjonowaniem, promocją i marketingiem internetowym.

B

Ban – najgorsza kara przewidywana przez mechanizm wyszukiwarki oznaczająca zaprzestanie wyświetlania strony w wynikach wyszukiwania. Ban jest efektem poważnego naruszenia regulaminu wyszukiwarki. Aby sprawdzić, czy dana strona jest zbanowana należy wpisać w wyszukiwarkę następującą komendę: "site:adrespanstwastrony.pl". Brak wyników w odpowiedzi na wpisane zapytanie prawdopodobnie oznacza usunięcie z indeksu.

Content – zawartość strony, czyli wszystko, co znalazło się na stronie - teksty, obrazy, a także mniej widoczne części strony, takie jak tytuł wyświetlany na belce przeglądarki; content ma wpływ na pozycję strony, dlatego zawartość umieszczana na stronie powinna być unikatowa i ciekawa, tak by uniknąć treści powielonych, czyli duplicate content.

CPA (ang. Cost-per-acquisition) – koszt pozyskania, czyli kwota, jaką płacisz za konwersję.
CPC (ang. cost per click) – koszt kliknięcia reklamy.
CPM (ang. cost per mille) – koszt tysiąca wyświetleń; dla reklamodawców, którzy chcą zbudować świadomość marki w sieci reklamowej Google jest to najkorzystniejszy model rozliczania kampanii AdWords.
CTR (ang. click through rate) – współczynnik klikalności, czyli współczynnik informujący o tym, jak często osoby, którym Google wyświetliło Twoją reklamę, kliknęły w nią. CTR to wyrażona procentowo liczba kliknięć reklamy podzielona przez liczbę wyświetleń. Wskaźnik ten przedstawiony zostanie w każdym raporcie, jako informacja wyrażająca skuteczność kampanii lub poszczególnych grup reklamowych, słów kluczowych czy reklam.

D

Duplicate content – powielona treść; duży fragment tekstu oceniony przez mechanizm wyszukiwarki jako pochodzący z innej, istniejącej już wcześniej wyszukiwarki.

Google AdWords – program reklamowy opracowany przez Google, umożliwiający wyświetlanie reklam (tzw. linków sponsorowanych) w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz w sieci reklamowej.


Google Analytics - narzędzie przeznaczone do pomiaru oraz monitorowaniu ruchu na stronach internetowych.

K

Konwersja – akcja wykonana przez użytkownika, który odwiedza dany serwis internetowy. Konwersją może być przykładowo wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, zakup w sklepie internetowym czy subskrypcja newslettera.

L

Link sponsorowany – inaczej: reklamy Google AdWords; rodzaj reklamy internetowej wyświetlanej na 3 pierwszych pozycjach widocznych nad organicznymi wynikami wyszukiwania oraz po ich prawej stronie.


Long Tail - pozycjonowanie szerokie, czyli pozycjonowanie z użyciem dużej ilości fraz (od kilkunastu do kilkuset); nazwa koncepcji sformułowanej w 2004 roku przez Chrisa Andersona w artykule dla magazynu Wired, która głosi iż posiadanie bardzo szerokiego wyspecjalizowanego asortymentu, sumarycznie może doprowadzić do większych obrotów niż w przypadku towarów popularnych i masowo sprzedawanych. W przełożeniu na dziedzinę SEM można powiedzieć, że większe prawdopodobieństwo konwersji istnieje w przypadku pozycjonowania bardzo precyzyjnych, wielowyrazowych fraz, które pozwalają dotrzeć do użytkowników zainteresowanych konkretnym dobrem, a suma tych pojedynczych konwersji dla wysoce wyspecjalizowanych haseł będzie większa, niż miałoby to miejsce w przypadku popularnych zapytań.

Pozycjonowanie long tail jest więc działaniem zmierzającym do tego, by zaistnieć na najwyższych pozycjach w wynikach wyszukiwania dla bardzo dużej liczby różnych, precyzyjnych, zazwyczaj wielowyrazowych fraz.

Maksymalna stawka CPC (maks. CPC) – najwyższa kwota, jaką godzisz się zapłacić za kliknięcie reklamy w aukcji Google AdWords.

Page Rank – algorytm umożliwiający obliczenie jakości strony internetowej, na jego podstawie wyszukiwarka Google decyduje w jakiej kolejności wyświetlać strony internetowe w wynikach wyszukiwania. Page Rank opiera się na założeniu, że ilość stron odwołujących do danej strony internetowej odzwierciedla jej jakość.

Ranking reklamy – wartość określająca pozycję reklamy i jej położenie względem pozostałych reklam. Obliczany jest na podstawie stawki CPC i Wyniku Jakości.


Remarketing – wyświetlenie reklamy użytkownikom, którzy odwiedzili już daną witrynę internetową.


Rzeczywisty koszt kliknięcia (rzeczywisty CPC) – ostateczna kwota, jaką płacisz za kliknięcie w wyniku aukcji Google AdWords.

SEO (ang. Search engine optimization – w skrócie SEO) – optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych; proces mający na celu uzyskanie przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji dla wybranych słów kluczowych w wynikach organicznych wyszukiwarki internetowej. Pozycjonowanie polega na dostosowywaniu, czyli optymalizacji kodu serwisu internetowego do aktualnego algorytmu wyszukiwarki, tj. mechanizmu kierującego jej oprogramowaniem.


SERP (Search Engine Results Page) – wyniki wyszukiwania, czyli strona internetowa na której, w odpowiedzi na zapytanie, wyświetlona została lista adresów stron internetowych.


Sieć reklamowa – sieć miejsc docelowych, w których istnieje możliwość wyświetlenia określonych reklam Google AdWords – np. tekstowych lub graficznych. Należy do niej więcej niż milion witryn, aplikacji czy filmów.

Wynik jakości – wskaźnik jakości reklamy i strony docelowej; jego wartość określa się w przedziale od 1 do 10.


Wyniki organiczne – bezpłatne wyniki wyszukiwania.